Polecamy:
Kursy, szkolenia Nowy Sącz
Usługi dźwigowe - Dźwig Gorlice, Limanowa

Fryzjer, Kosmetyczka - Strefa Kinga Mężyk!!!UWAGA!!! Administracja serwisu JUMLA.PL ostrzega przed wystrzeganiem się ogłoszeń związanymi z pracą chałupniczą a jednocześnie informuje, że korzystając z takich ofert możesz zostać oszukany, więc robisz to na własną odpowiedzialność.Regulamin

Pkt 1: Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.


Pkt 2: Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym BEZPŁATNE publikowanie, oraz BEZPŁATNE przeglądanie ogłoszeń drobnych za pomocą sieci Internet. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.


Pkt 3: Aby opublikować ogłoszenie na łamach serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać. Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach serwisu do momentu skasowania ogłoszenia, w którego treści były zawarte.


Pkt 4: Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie możliwość rozsyłania materiałów reklamowych (w rozsądnej ilości), komunikatów związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszeń. Serwis zastrzega sobie również prawo do publikacji wybranych ogłoszeń w mediach (prasa, radio itp.).


Pkt 5: Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii.


Pkt 6: Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, netykietę W szczególności zabrania się o

f

e

rowania: * leków i produktów farmaceutycznych dostępnych na receptę lub nie dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego, * rzeczy pochodzących z kradzieży, * wyrobów tytoniowych i alkoholowych, * kopii materiałów chronionych prawem autorskim, * materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia, * materiałów pornograficznych, * broni i narkotyków.


Pkt 7: Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu - nie zamówionych ofert handlowych, wirusów i trojanów.


Pkt 8: Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia. W szczególności serwis nie ponosi odpowiedzialności za: * za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby trzecie, * umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych.


Pkt 9: Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert.


Pkt 10: Serwis zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn.


Pkt 11: Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym.


Pkt 12: Zabrania się reklamowanie, ogłaszania, promowania serwisów internetowych o podobnej, konkurencyjnej tematyce jak serwis Jumla.pl . W przypadku zakupienia usługi poprzez sms i złamania niniejszego punktu regulaminu, koszty poniesione na zakupienie usługi promowanej nie będą zwracane !


Pkt 13: Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie.


Pkt 14: Ogłoszenia wprowadzające użytkowników w błąd, budzące jakąkolwiek wątpliwości o ich uczciwości lub nakłaniające użytkowników do dokonania płatności za różnego rodzaju oferty pracy, pośrednictwo pracy lub oferty pracy chałpniczej itp. będą kasowane. Dotyczy to również ogłoszeń promowanych.


W przypadku złamania któregokolwiek z punktów regulaminu, koszty poniesione na zakupienie usługi promowanej nie będą zwracane!


 


* Uaktualniony Regulamin serwisu ogłoszeniowego Jumla.pl obowiązuje od dnia 1.09.2010


* Ostatnia aktualizacja regulaminu z dnia 24.04.2014


 


 


 reklamy nowy sacz, ulotki nowy sacz, strony nowy sacz


".(5494*9514)."